PRAWA PACJENTA I REKOMPENSATA ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Zapewne większość z Was, przynajmniej raz w życiu,  słyszała o błędach popełnianiach przez lekarzy. Z reguły są to błędy wynikające ze zwykłego przemęczenia spowodowanego nadgodzinami w pracy. Coraz częściej niestety, słyszymy o takich sytuacjach wynikających z niewłaściwie postawionej diagnozy, ogólnego zaniechania w leczeniu i diagnostyce. Często ich skutkiem jest większy uszczerbek na zdrowiu lub nawet śmierć.

W czasach pandemii, coraz częściej doświadczamy takich sytuacji, gdy bliska nam osoba, przyjaciel lub sąsiad umiera, bo ratunek przychodzi zbyt późno lub udzielana pierwsza pomoc nie przebiega tak jak powinna. 

Dla mnie samej, wielkim szokiem było, ile trzeba wykonać telefonów, jak długo trzeba błagać, a potem czekać, aby wysłano do cierpiącej i chorej na raka osoby karetkę. "Nie warto wysyłać jej do kogoś kto i tak, jest bliski śmierci" - takie słowa kiedyś usłyszałam i do dziś staram się je wymazać z mojej pamięci.
Ponad 10 lat temu w wyniku złego rozpoznania i ogólnego niedbalstwa w szpitalu zmarł mój dziadek. Odszedł w cierpieniach, a my przez wiele miesięcy żyliśmy w poczuciu bezradności wobec tego co się stało. 
Dziś, bogatsi o wiedzę i doświadczenie, postąpilibyśmy inaczej. Pomimo zastraszania nie wycofalibyśmy sprawy z drogi sądowej. Zabrakło nam jednak cierpliwości, odpowiedniego wsparcia i wiedzy właśnie.
 
Każdego roku w Polsce mamy wiele spraw - o których ze względu na coraz lepiej rozwinięte media słyszy się coraz częściej - gdzie w wyniku medycznego zaniedbania ludzie umierają tudzież doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu. Często są to również przypadki, kiedy taki nieszczęśnik nie jest już zdolny do prowadzenia normalnego życia. Nie tylko nie jest w stanie kontynuować dotychczasowej pracy, ale również podjąć nowej, jakiejkolwiek. Często niestety do końca zdana jest wyłącznie na pomoc rodziny i bliskich. 
W obu przypadkach, bez ociągania, powinniśmy zawalczyć i domagać się finansowego zadośćuczynienia, jakim są odszkodowania https://prawapacjenta.org/odszkodowanie-za-blad-medyczny-lekarski Naprawdę każdy z nas ma do tego moralne prawo. Dzięki finansowemu odszkodowaniu będziemy w stanie poradzić sobie z wieloma problemami, na jakie będziemy skazani. 
W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się do odpowiedniego specjalisty, który dzięki dużej wiedzy prawnej oraz medycznej, będzie zdolny do uczciwej oceny sytuacji i w konsekwencji do wyegzekwowania należytego odszkodowania. Sprawy tego typu bywają bardzo skomplikowane i czasami trwają długo, ale doświadczony radca prawny skutecznie będzie reprezentować poszkodowanego. 
Zdaję sobie sprawę, że żadne pieniądze nigdy nie przywrócą nikomu życia. Nie przywrócą również pełnej sprawności fizycznej, ale zapewnią środki na leczenie, rehabilitację czy ogólną finansową pomoc rodzinie. W takich przypadkach każda pomoc ma znaczenie.
 
 

Komentarze

Obserwatorzy

Copyright © 30plus blog